ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

สภากทม. รับมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด 19

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร กทม.2 ดินแดง
โดยหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.บริจาคอุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 2 ชุด พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคุณธีรพล กิติจารุรัตน์ บริษัท เอ็นริช พ็อกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด และคุณชิตธาวัฒน์ บูรณะประเสริฐสุข บริษัท The Glow Up จำกัด
2.บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นเพื่อติดตั้งในสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดโดย ดร.สารสิน บุพพานนท์ นางปิโยรส บุพพานนท์ และนางสาววธมลวรรณ กาวิละมูล
3.บริจาค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาพ่นฆ่าไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 ลัง โดยคุณสุภาวรรณ แซ่ลี้ บริษัท เอส แอนด์ แฮปปี้เนส จำกัด คุณสุภัทรา กล้าหาญ แอมพลิจูด ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Mr. Dawin Yang นายกสมาคมการค้าเซียน-จีน
4.บริจาค เจลแอลกอชอล์แบบขวด ถุง และแบบสเปรย์พ่น จำนวน 650 ชิ้น และสมุนไพรฟ้าทลายโจร จำนวน 200 ขวด โดยคุณศรีจันทร์ ลิขิตร และคุณมังกร ลิขิตร บริษัทเซอร์วิส แพค เมนูเฟร็กเจอริ่ง จำกัด 
5.บริจาคน้ำยาพ่นฆ่าไวรัสโควิด-19 จำนวน 400 ลิตร โดยคุณภัทธร ลีละวิทย์ บริษัท คอมคราฟท์ จำกัด และคุณพงพิศุทธิ์ เกียรติวรางกูร บริษัท ไทยเพียว จำกัด 
6.บริจาคอาหารพร้อมทาน จำนวน 5 ลัง รวม 250 กระป๋อง โดยคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ และคุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร เครืออนุสรณ์กรุ๊ป
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำสิ่งของที่ได้รับไปแจกจ่ายให้หน่วยงานเพื่อนำไปใช้สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไปไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.