ติดตาม ความเคลื่อนไหวทั่วไปของไทยแลนด์ ในยุค 4.0 ได้ที่นี่

 • This is default featured slide 1 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 2 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 3 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 4 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 5 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

TTA ห่วงใยพนักงาน มอบ P80 PLUS SPRAY เพื่อดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 ระบาด

กรุงเทพมหานคร, 8 กันยายน 2564 – ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้แจกสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” ให้พนักงานไว้ใช้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในช่วง Work from Home พร้อมรณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตแบบ New Normal เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์เมื่อออกไปที่สาธารณะทุกครั้ง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “TTA ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และ TTA ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้  TTA ได้ร่วมกับบริษัทในเครือทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รวมทั้งแจกจ่ายสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย “P80 PLUS SPRAY” ให้แก่พนักงานไว้ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงทำงานที่บ้านและระหว่างเดินทางไปในที่สาธารณะ โดยหวังให้พนักงานทุกคนใน TTA Group มีสุขภาพที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Share:

5 เคล็ดลับซื้อประกันการศึกษาลูก

 

เพราะสมบัติสำคัญที่พ่อกับแม่จะให้กับลูกก็คือ “การศึกษา” ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโต ดังนั้นพ่อและแม่จึงต้องวางแผนสำหรับเงินส่วนนี้ไว้ แต่สุดท้ายชีวิตก็ไม่แน่นอน หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นั้นก็หมายถึงว่า แผนการศึกษาของลูกอาจจะกระทบไปด้วย ดังนั้น การซื้อประกันเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง TIPlife นำ 5 ข้อ เพื่อพิจารณามาฝากครับ

1. เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อสร้างเงินออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับสูง และเป็นทุนเมื่อลูกสำเร็จการศึกษา

2. ลูกเป็นผู้เอาประกัน พ่อแม่เป็นผู้ชำระเบี้ย จึงควรมีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกัน เพื่อกรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต ลูกก็ยังคงได้สิทธิต่างๆ ในกรมธรรม์ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยแล้วจนครบสัญญา

3. อายุกรมธรรม์ควรคุ้มครองอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่ เช่น หากเริ่มทำประกันเมื่ลูกแรกเกิด  อายุกรมธรรม์ก็ควรไม่น้อยกว่า 21 ปี

4. ระยะเวลาการชำระเบี้ยควรจะยาวไม่เกินระยะเวลาการหารายได้ของพ่อแม่ผู้ชำระเบี้ย เช่น หากแม่เป็นผู้ชำระเบี้ยและเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว ปัจจุบันอายุ 40 ปี เกษียณที่อายุ 60 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยก็ไม่ควรเกิน 20 ปี เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ผู้ชำระเบี้ยต้องชำระเบี้ยตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนั้นระยะเวลาชำระเบี้ยที่ยาวนานกว่าระยะเวลาการหาเงินอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตได้

5. เบี้ยที่ชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้หลังหักภาษี เพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับผู้ชำระเบี้ยมากเกินไป

ถึงแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโต แต่ถ้าเราเริ่มวางแผนได้เร็วเท่าไหร่ ก็สามารถสร้างและป้องกันแผนนั้นได้นะครับ

🔸 #ประกันชีวิตเพื่อการศึกษา 20/10  เตรียมพร้อมวางแผนอนาคตเพื่อลูกรัก คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้ชำระเบี้ยประกันภัย อุ่นใจกับคุ้มครองชีวิต 20 ปี ชำระเบี้ยประกัน 10 ปี รับเงินคืนตลอดสัญญา 195% 

สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
www.dhipayalife.co.th/20-10-1

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Share:

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งแรก

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญของร่าง จากเดิมมี 6 หมวด 23 มาตรา และได้มีการแก้ไขทั้งหมด 4 หมวด 8 มาตรา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาร่างกฎหมาย และได้ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงถึงเหตุผลและหลักการการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเปลี่ยนแปลงตัวตนของประเทศสหรัฐอเมริกา และสถิติการคุ้มครองพยานของทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้
Share:

Chula2T x CU-Collar จะพาไปปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร แขวงคลองสามประเวศ

🍰 #สายหวานท้าลอง มา•ลอง•ดิ่ #คาเฟ่ย่านลาดกระบังแนะนำ🎯ร้านน้องใหม่เมนูเพียบ​ นั่งชิลล์​ ราคาจับต้องได้เมนูเด็ด​ บิงซู​ 🍨ถูก​และดีมีอยู่จริง.. ที่นี่📌
▪️​ซื้อเครื่องดื่มครบ 10 Free!! 1 แก้ว
▪️​สั่งเครื่องดื่มครบ 6 แก้วส่งฟรี‼️
𝙻 𝙸 𝙽 𝙴 𝙼 𝙰 𝙽 𝙳 𝙴 𝙻 𝙸 𝚅 𝙴 𝚁 𝚈
☎️094-4580881 , 091-5512088​
ปักหมุดมาที่นี่เลย👇👇
🚘🚖ใกล้รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า​ https://goo.gl/maps/iZcVTAUcBBF7MpFAA
🌻🌻🍓🍧🍓🌻🌻🍓🍧🍓
ร้านเปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ 08:00-18:00 น.
ขอขอบคุณพี่เอ๋ คลองสามประเวศ สำหรับรูปภาพสวยๆด้วยนะคะ ❤️

#สมใจฟาร์ม ร้านอาหารพร้อมฟาร์มออแกนิก 🌾🌿🌳🌴มีผักผลไม้น้ำสมุนไพรรวมถึงโปรดักอีกมากมายให้ได้เลือกชม​
ที่ร้าน มีหลากหลายรายการให้เลือกอร่อย​ วันนี้ขอแนะน​ำ​ 2​ เมนูที่มาแล้วต้องสั่ง‼️
✅ก๋วยเตี๋ยวผักสด​ และ
✅ขาหมูตุ๋นเตาถ่าน ขาหมูหอมจากการตุ๋นด้วยเตาถ่าน​ #ด้วยสูตรลับของทางร้าน รับรองกินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน​ มาลองรับประทานกันนะคะ
🌳🌾ส่วนของฟาร์มจะเปิดให้เข้าชมเร็วๆนี้ ติดตามนะค่ะ 👬
🎯ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ร่มเกล้า ระหว่าง ซ.ร่มเกล้า19/5 และ 19/6
⌚ร้านเปิดทุกวัน เวลา 7.00-17.00 น.
☎️โทรศัพท์. 090-676-7552
📲Facebook : Somjai Farm
#กลับนครฯ ร้านอาหารปักษ์ใต้
ที่มีเมนูข้าวแกงสไตล์นครศรีธรรมราชให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
✅แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว
✅แกงไตปลา
✅ผัดหมี่กะทิ
✅ต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสดและอีกมากมาย
นอกจากนี้ ทางร้านยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรให้เลือกทานได้อีกด้วย ❗️
หากใครสนใจสามารถสั่งเดลิเวอรี่ให้ไปส่งที่บ้านผ่านทาง
📍 ไลน์แมน
📍 โรบินฮู้ด
แต่หากใครต้องการแวะมาซื้อกลับไปทานเองที่บ้าน ก็สามารถมาได้
📌🎯 ร้านจะตั้งอยู่บนถนนร่มเกล้าติดซอย 21/4
⏰ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-15.00 น.
⏰ สั่งเดลิเวอรี่ร้านจะเปิดให้สั่งได้ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.
📞 เบอร์โทรติดต่อ : 0970785885
📱Facebook: กลับนครฯ (https://www.facebook.com/klubnakorn/)
วันนี้ชวนเพื่อนชิลล์​ สายบุญ... ทำบุญ และไหว้พระ... เพื่อสิริมงคลให้กับชีวิตกันนะคะ
✨เรามาปักหมุดที่วัดบำรุงรื่น (วัดสามใน)​ วัดเดียวในแขวงนี้ที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวคลองสามประเวศค่ะ🙏🙏🙏
วัดนี้อยู่ในซอย ร่มเกล้า 25 เงียบสงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ริมคลองสะอาด บรรยากาศดี คนไม่พลุกพล่าน อยู่ในชุมชนวัดบำรุงรื่น​ 🏡🌿🌳🛤️
ทำบุญเสร็จแล้ว แวะชิมความอร่อย ขึ้นชื่อในย่านนี้ ที่ร้านหอยทอด ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว​เค้าว่าอร่อยเด็ดต้องลองนะคะ​😋
📲ติดตามข่าวสารวัดได้ที่
เพจ : วัดบำรุงรื่น
🚘การเดินทาง : อยู่ในซอย ร่มเกล้า25 และสามารถเลยไปออกถนนมอเตอร์เวย์สาย7 ได้ โดยผ่านคลังสินค้าก่อนออกถนนใหญ่มอเตอร์เวย์ (ที่วัดมีที่จอดรถเพียงพอ)
🎯พิกัด : 9 ร่มเกล้า 25 แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Chula2T x CU-Collar จะพาไปปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่ควรไปลองในแต่ละแขวง ไปกันเลย!

Share:

Fanpage :: FABCE BOOK

Contact Us :: Tel 081-434-5154

Growupthailand89@gmail.com

Add Line Click

บทความที่ได้รับความนิยม

ป้ายกำกับ