ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

รพ.ธนบุรีขยายบริการการรักษาด้วยมาตรการสกัดแพร่-รับเชื้อ แยกพื้นที่ดูแล ผู้ป่วยนอก-ในไม่ต้องกังวล “โควิด-19”


นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับกรณีที่รพ.ธนบุรีได้จัดเตรียมมาตรการดูแลป้องกันผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลธนบุรี ทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็นประจำ และผู้ป่วยใหม่ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษา โดยมีการเตรียมพื้นที่บริการให้เหมาะสม และการปรับระบบการบริการเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน การเตรียมพื้นที่บริการโดยการแยกพื้นที่สำหรับตรวจคลินิกโรคหวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อความปลอดภัยไม่ปะปนกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการลดความเสี่ยงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการออกแบบจัดแบ่งภายในคลินิกอย่างเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยเด็กกับผู้ใหญ่ โดยจัดห้องตรวจเฉพาะไว้ แต่ละห้องมีการติดตั้งแผงอะคริลิคไว้ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศ ที่สำคัญอีกอย่างคือระบบปรับอากาศภายในคลินิกนี้ใช้ระบบ fresh air พร้อมทั้งติดตั้ง UV Filter ไว้ทำหน้าที่กรองอากาศอย่างละเอียด มีการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ป่วยและญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกนี้
การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ราวจับบันได โต๊ะทำงาน มือจับประตู ลูกบิด บริเวณจุดสัมผัสและอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยทำความสะอาดวนเป็นวงรอบตลอดเวลาการใช้งาน พื้นที่นั่งรอถูกจัดเว้นระยะ 1-2 เมตร พื้นที่ยืนในลิฟต์ให้เว้นระยะห่างกันตามหลัก social distancing 

สำหรับทีมแพทย์และพยาบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้รับบริการ โดยได้เปิดคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ครบถ้วนทุกวัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษาได้ตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในส่วนของการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการทำหัตถการผ่าตัดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง รพ.ธนบุรีมีคิวนัดผู้ป่วยตามปกติอยู่แล้วนั้น รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประจำศูนย์กระดูกและข้อ รพ.ธนบุรี ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยว่า
“...รพ.ธนบุรีได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัดให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก N95, ชุดป้องกันเชื้อ PPE, หน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ แว่นตาป้องกันล้วนได้รับการจัดหามาให้ครบครัน ทั้งนี้แพทย์และทีมผ่าตัดจะเคร่งครัดกับการทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าห้องผ่าตัด ขณะที่ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการทำหัตถการผ่าตัดทุกรายก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time PCR ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใดนำโรคมาแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด จากนั้นการผ่าตัดจะดำเนินการได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง อีกทั้ง รพ.ธนบุรีมีการ Screen ผู้ป่วยรับการผ่าตัดซึ่งต้องอาศัยวิสัญญีแพทย์ทุกรายตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเลย เราจึงมั่นใจในศักยภาพการดูแลผู้ป่วยห้องผ่าตัด รพ.ธนบุรีครับ...” 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.