ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

รางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา


เมื่อ 16/12/63 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รับรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอน และ บุคคลในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬา เป็นประจำทุกปี 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.