ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ในยุคแห่งความเสี่ยง ประกันสุขภาพส่วนบุคคล สำคัญแค่ไหนต่อการลงทุนเพื่อชีวิตระยะยาว โดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด-19

 

จากผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 องศา ประจำปี 2563 ของซิกน่า (360 Well-Being Survey)  เกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (ชุดที่ 3) พบว่า ภายหลังจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น จนเข้าสู่ช่วง New Normal หรือ วิถีชีวิตสมัยใหม่ พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าชาวไทยมีความสนใจเพิ่มขึ้นถึง 81% ตามด้วย จีน 79% ฮ่องกงและนิวซีแลนด์ 55% และเกาหลีใต้ 52% ตามลำดับ ซึ่งตรงกับผลสำรวจจากสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซูเปอร์โพล) ในหัวข้อ “จริตใหม่ประชาชนหลังพ้น COVID-19” ที่พบว่า คนไทยในทุกกลุ่มอาชีพกว่า 79.1% หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และ 64.2% ดูแลสุขภาพส่วนรวมมากขึ้น

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าหากคุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในอนาคต คุณจะไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือการที่ต้องรอเป็นเวลานานเพื่อเข้ารับการรักษาจากระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ และด้วยนวัตกรรมที่ก้าวไกล ในปัจจุบันประกันสุขภาพส่วนบุคคลได้ให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่า ด้วยการคุ้มครองทั้งจากการเจ็บป่วยจากโรคและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ ตลอดจนลูกค้าที่ต้องออกเดินทางบ่อย ๆ อาทิ ชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทย หรือนักเดินทางและผู้บริหารที่ต้องเดินทางข้ามประเทศอยู่เป็นประจำ และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ประกันสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรมองข้าม และมาพร้อมผลประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้:


 1. เป็นการเพิ่มหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ตนเองและคนในครอบครัว

คนในวัยทำงานส่วนมากมักคิดว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพอาจไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต เพราะคิดว่าเพียงมีเงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือประกันสุขภาพจากบริษัท ฯ ก็เพียงพอต่อความต้องการ ในทางกลับกันหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่คุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน เช่น การผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่สิทธิเหล่านั้นจะให้ความคุ้มครอง รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี รับรองว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เพียงพอสำหรับชีวิตและอนาคตที่มั่นคงอย่างแน่นอน 

ดังนั้นสุขภาพจึงถือเป็นการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามและควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็น First Jobber หรือทำงานอยู่ในระดับซีเนียร์แล้วก็ตาม ต่างล้วนต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสุขภาพเคียงคู่ไปกับการลงทุนด้านอื่น ๆ ทั้งการลงทุนเพื่อเสริมสร้างร่างกายตนเองให้แข็งแรง หรือการซื้อประกันโรคร้ายติดตัวไว้ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้อุ่นใจ แต่เพราะหากคุณเป็นโรคร้ายขึ้นจริง จะได้มีเงินสำรองจ่ายแบบไม่ต้องเข้าเนื้อ และถ้าโชคดีไปกว่านั้น คุณยังมีเงินเหลือเก็บสบายๆ ในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอีกด้วย  

2. การรับสิทธิ์รักษาพยาบาลในเครือข่ายสถานพยาบาลชั้นนำระดับพรีเมียมทั่วโลก

ถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หากรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงในอนาคตได้ การมีประกันสุขภาพจึงจะช่วยให้คุณกล้าที่จะไปพบแพทย์มากยิ่งขึ้น โดยแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล มีให้เลือกตั้งแต่การรับความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศ หรือบนเครือข่ายสถานพยาบาลชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน หรือกลุ่มลูกค้าผู้บริหาร เพื่อดูแลอนาคตหลังวัยทำงาน ไปจนถึงผู้ที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ สามารถหมดห่วงทันทีกับการเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาล โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้ 

นอกจากนี้ หากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบนเครือข่ายของผู้ให้บริการ คุณยังสามารถพบกับความสะดวกและรวดเร็วกว่าในการค้นหาและเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เช่น สิทธิพิเศษบนบัตร Cigna Care Card ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย ที่มอบโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลชั้นนำกว่า 370 แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงหากลูกค้าเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในแผน Global Health Thailand ยังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับซิกน่าทั่วโลกได้อีกด้วย 

3. รับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นกรมธรรม์หลักอีกต่อไป

ในอดีต การซื้อแผนประกันต่าง ๆ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สามารถทำได้เมื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มีหลายบริษัทฯ ที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบไม่ต้องพ่วงติดกับสัญญาหลัก คือไม่ผูกติดแผนประกันสุขภาพกับทุนประกันชีวิต อาทิ ลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพจากบริษัท ซิกน่า ประกันภัย สามารถขอหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์หลัก ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท 

4. สะดวกสบายกว่าด้วยนวัตกรรมประกันภัยที่ก้าวหน้า

จากผลสำรวจของสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ พบว่า 81.5 % ของคนไทย มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโซเชียลมีเดียมากขึ้น พร้อมกับ 79.8% ที่คุ้นเคยกับการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ในขณะเดียวกัน 79.1% ยังระบุถึงความต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบนระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นในตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านประกันภัยเอง ต่างก็เดินหน้าผลักดันให้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere ของบริษัทฯ ซิกน่า ประกันภัย ที่มอบความรวดเร็วในด้านการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดในการเคลม การเช็คยอดค่ารักษาคงเหลือแบบ real time และการค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่าทั่วโลกให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ซิกน่ายังมีบริการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพต่าง ๆ แบบง่าย ๆ และบริการใหม่ล่าสุดอย่าง Global Telehealth Service เพื่อให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ ‘Cigna Global Health Thailand’ สามารถรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง รวมไปถึงซิกน่ายังมีระบบติดตามการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน (SOS tracking system) ที่จะเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างไร้กังวลในทุกทริปการเดินทาง เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในเชิงรับ นั่นก็คือการพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือการดูแลสุขภาพในเชิงรุกหรือเชิงป้องกันโรค เพื่อดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอก่อนที่จะมีปัญหาทางสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงเป็นหลักสำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกันให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวแล้ว ยังเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลในทุกไลฟสไตล์ที่คุณเลือกอีกด้วย

วันนี้ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณในทุกมิติของการใช้ชีวิต สามารถดูรายละเอียดแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลของซิกน่าที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการได้เลยที่

  • แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ‘Signature Care’ สำหรับการคุ้มครองภายในประเทศได้ >>> www.cigna.co.th/SignatureCare 
  • แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล  ‘Cigna Global Health Thailand’ สำหรับการคุ้มครองครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก >>> https://www.cigna.co.th/global-health-insurance


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.