ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

๒๐ มกราคม 2564 ครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

สืบเนื่องจากงานเฉลิมฉลองครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาลและกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย โดยทางรัฐบาล ภาคเอกชน วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียนและสถานศึกษาและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ และในต่างประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้วนั้น และในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา ข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไป

พระอาจารย์หมออาทิตย์ อธิปุญโญ 
ประธานฝ่ายบรรพชิตของมูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขอเชิญชวนวัด หน่วยงานภาคราชการ เอกชน โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมน้อมรำลึกด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมต่างๆที่พุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์ท่าน มาประพฤติปฏิบัติในชีวิต เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป 

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

(วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

มูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อสืบสานและน้อมรำลึกถึงคุณูปการณ์อันหาที่สุดไม่ได้ขององค์ท่าน โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร เจริญสมาธิวิปัสสนา และน้อมนำหลักธรรมขององค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติในชีวิต เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป 

เมื่อทุกคนน้อมจิตน้อมใจเจริญสมาธิภาวนา สันติภาพจะเกิดขึ้นในใจของทุกๆคน แผ่ขยายผลสืบต่อสู่คนทั้งโลก ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  มูลนิธิโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก วาระ ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  สันติภาพและความสงบของโลก เริ่มได้ที่ใจเรา


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.