ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ธรรมยุตนิกาย มหานิกาย และอนัมนิกาย รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบเงินสนับสนุนจังหวัด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐมในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่หอสมุดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ,พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ,องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ,รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าคณะตำบลทัพหลวง และพระเถรานุเถระในจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบเงินจำนวน 1,594,944 บาท ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในการสนับสนุนจังหวัดเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมของประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น ในส่วนจังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อ 20-40 คนต่อวัน ทำให้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วย ประกอบกับสถานพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วย ทางคณะจังหวัดนครปฐมทั้งสองฝ่าย คณะสงฆ์อนัมนิกายและผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 1,594,944 บาท ให้จังหวัดในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า250,000บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปช่วยผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปอดอักเสบในภาวะขาดอากาศหายใจอีกด้วย และนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.