ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

วธ.เผยคนไทย ทั่วไทย-ทั่วโลก เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 ในส่วนกลางมีศูนย์กลางจัดงานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมในวัดและศาสนสถานจากทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปีระดับจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานสถิติของจังหวัด ประมวลผลการจัดงาน พบว่า วัด ศาสนสถาน ในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคมีจัดงาน จำนวน 24,351 แห่ง มีวัดในต่างประเทศจัดกิจกรรม จำนวน 79 วัด และมีผู้ร่วมสวดมนต์ในวัด สถานที่จัดงานและผ่านทางระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 11,565,730 คน มีผู้เข้ากิจกรรมทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ จำนวน 5,377,220 คน รวมมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 16,942,950 คน 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ มาอย่างต่อเนื่องในนามของรัฐบาล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดอัญเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัด สำหรับจุดประกอบพิธีทั่วประเทศ ในส่วนกลาง มีศูนย์กลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง และวัดต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 15 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ เชียงราย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย เลย ระนอง ตาก ตราด แม่ฮ่องสอน สงขลา และนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด โดยส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ตามวัด/ศาสนสถาน หรือสถานที่จัดกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ โดยศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานขอพร ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ และคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ขอพรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดเทพมณเฑียร และวัดวิษณุ ศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอัรดาส อธิษฐานจิตขอพรต้อนรับปีใหม่ ณ คุรุดวารา และวัดนามธารี เป็นต้น และในส่วนต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น วัดธัมมปทีป ประเทศเดนมาร์ก วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ประเทศฝรั่งเศส วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้น 

สำหรับการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ ปีนี้ มีการสวดนวัคคหายุสมธัมม์ (นพเคราะห์) เป็นการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ มีคติความเชื่อว่า การขอพรเทพยดาดาวพระเคราะห์ ซึ่งสถิตในดวงชะตาให้มาช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย บันดาลให้เกิดสวัสดิมงคล มีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปราศจากอุปสรรคหายนะ ภยันตรายทั้งปวง การสวดพระปริตรหรือพระพุทธมนต์ที่เรียกว่า ดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง ๙ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู (วันพุธกลางคืน) และพระเกตุ และ สวดบทโพชฌงคปริตร เพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดเป็นความสุขสวัสดี เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนยังสามารถสวดมนต์ได้ในทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาตามอัธยาศัย ทางเว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปีฯ www.prayer2566.com และส่งคำอวยพรในการ์ดอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) เพื่อส่งต่อให้ผู้อื่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมในวัดและศาสนสถาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ยังเป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศักราช 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีและการตักบาตรรับปีใหม่ ก่อให้เกิดอานิสงส์เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลดความเสี่ยงจากอบายมุขและอุบัติเหตุ เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกายและจิตใจ ด้วยหลักธรรมทางศาสนา และเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ด้วยสิ่งที่เป็นมงคล ก้าวไปสู่วิถีชีวิตใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายและโรคภัยต่างๆ ให้แก่ชีวิตของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไป


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.