ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

THG ร่วมแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ SICMPH 2023 พร้อมแนะแนวทางใช้ AI แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์


บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG 
เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566 หรือ Siriraj International Conference In Medicine And Public Health 2023 (SICMPH 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดย   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด “3 Ins : Information Innovation Integration”


ซึ่ง THG ในฐานะผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  อันจะก่อให้เกิดการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยในอนาคต 

โอกาสนี้ THG ยังได้จัดเสวนาในหัวข้อ “AI Disruption in Healthcare Industry” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด, ดร.ธนัย ชรินทร์สาร Podcaster รายการ Strategy Clinic ของ The Standard และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด กล่าวถึง ความสำคัญของ AI กับการพัฒนาวงการแพทย์และวงการเฮลท์แคร์ และ THG ได้นำ AI มาใช้ ในการสรรสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างไรบ้าง (รวมถึงนวัตกรรม Telehealth ด้วย)

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาระงานและชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากเกินไป ดังนั้น AI จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้

นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG กล่าวถึง ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน และการใช้ AI ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  ระบบ AI จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพให้กับวงการสาธารณสุข ในเชิงพื้นฐาน แก้ไขเรื่องความแออัดในโรงพยาบาล และได้ซักถามอาการเบื้องต้น ซึ่งล้วนมีความจำเป็นอย่างมากกับงานบริการด้านสาธารณสุข ยกตัวอย่างผูป่วยติดเตียงไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลา ทีมแพทย์จะไปดูแลถึงที่ งานบริการเช่นนี้เราได้นำร่องที่จังหวัดภูเก็ต และจะพยายามทำให้ครอบคลุมในวงกว้าง เช่น ให้บริการผ่านทางสถานีบริการน้ำมันในเครือ ปตท.

ทั้งนี้ TG มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ เป็นศูนย์รวมแพทย์ชั้นนำที่มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที ในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.