ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปันรักทักดาวน์ ครั้งที่ 2

   

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญาด้านต่างๆ ทุกระดับวัยและระดับความพิการ ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ยังมีหน่วยงานให้บริการคนพิการทางสติปัญญา จำนวน 11 แห่ง มีส่วนกลาง 6 แห่ง และส่วนภูมิภาค 5 แห่ง 

และได้เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะคนพิการทางสติปัญญาให้ลดน้อยลง การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ในเชิงรุกขยายไปสู่ชุมชนทั่วทุกพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งยังมีคนพิการทางสติปัญญากำลังรอรับการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก มูลนิธิฯจึงร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลได้จัดงานประมูลของรักของหวงในโครงการ ‘ปันรักทักดาวน์’ ของดาราและท่านผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมบริจาค ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานอีเดนชั้น 1 เวลา 17:00 น เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือของมูลนิธิฯ 


โดยท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ท่านสามารถสนับสนุนมูลนิธิฯได้ดังนี้ 

  • ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งของร้านค้าใกล้บ้านของท่านและเคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซี
  • เงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 049-2-03001-5 ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์
  • โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสฟอร์จูนทาวน์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี144-2-14735-9 ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.