ติดตาม ความเคลื่อนไหวทั่วไปของไทยแลนด์ ในยุค 4.0 ได้ที่นี่

 • This is default featured slide 1 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 2 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 3 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 4 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

 • This is default featured slide 5 title

  Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือ “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ หัวข้อ “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom 

โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Mrs. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็น “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการอภิปรายถึงจุดแข็ง ข้อท้าทาย โอกาส และข้อเสนอแนะ แนวทาง เพื่อพัฒนาคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาทิ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และควรมีกลไกหรือพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 


ทั้งนี้ สำหรับผลการศึกษาวิจัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมฯ ทาง UNDP จะนำไปประมวล และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ 
เพื่อส่งมอบแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำไปเป็นแนวทางในการผลักดันให้มีการจัดทำมาตรการการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาตรการ กลไก หรือกฎหมายดังกล่าว ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปShare:

ควรซื้อ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด ก่อนดี?

 


จากที่เราได้ตอบไปแล้วว่า ประกันสุขภาพก็คุ้มครองโควิด เพราะถือว่าเป็นโรคภัย ดังนั้นประกันก็จะจ่าย​ จ่ายให้ตามแผนความคุ้มครองที่เรามีอยู่ แต่ก็จะมีประเด็นถามต่อว่า แล้วถ้าเราไม่เคยซื้อประกันมาก่อน แล้วอยากจะเริ่มต้น เราควรซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันโควิดก่อน ?


คำถามนี้อาจจะต้องพิจารณาจากหลายมิติครับ เช่น...

#มุมของสุขภาพ สำหรับประกันสุขภาพนั้น จะระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ว่า “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน” ด้วยเหตุนี้ หากเพื่อน ๆ ซื้อแต่ ประกัน COVID เพียงอย่างเดียว แล้วเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาจริง ๆ แม้ว่าประกันโควิดจะจ่ายให้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบกับร่างกายเราให้เป็นโรคอื่น ๆ ตามมา แล้วภายหลังถ้าโควิดหาย แต่เราเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นที่เป็นผลพวงหรือโรคแทรกซ้อนจากโควิด เช่น ปอดถูกทำลาย หรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ ไปจนถึงอาจไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ครับ ดังนั้น ในขณะที่เรายังแข็งแรงดีอยู่ จึงควรทำประกันสุขภาพไว้ก่อน แล้วค่อยทำประกันโควิดเพิ่ม กรณีที่อยากได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจะดีกว่าครับ

#มุมของงบประมาณ จะเห็นว่าประกันโควิดส่วนใหญ่จะหลักร้อย ส่วนประกันสุขภาพแบบเริ่มต้นจะเป็นหลักพัน ดังนั้นเราต้องประเมินงบประมาณในกระเป๋าก่อนครับ  ถ้ามีประมาณ 5000 บาทขึ้นไป ต่อปี สำหรับ วัยทำงาน แนะนำลองมองหาประกันสุขภาพแบบแผนเริ่มต้นดู  แต่ถ้า งบประมาณต่อเดือน มีน้อยมากๆ จริงๆ การรักษาพยาบาลเราคงต้องใช้สิทธิภาครัฐเป็นหลักสำหรับค่ารักษาพยาบาล แล้วดูประกันที่มีทดแทนรายได้เช่น เงินชดเชย หรือ เเบบที่จ่ายเงินก้อน เนื่องจากใช้เบี้ยประกันหลัก ร้อย ต่อปีเท่านั้นครับ แต่ว่าด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงโควิดที่เพิ่มมากขึ้น หลายท่านอาจจะมองว่า งบยังไม่ถึงประกันสุขภาพ ประกันโควิดก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์มากกว่าครับ

#มุมของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หากเราเป็นคนที่ต้องทำงานในสถานที่เสี่ยงกับโควิดอยู่ตลอด การทำประกันโควิดทั้งแบบเจอ จ่าย จบ หรือที่มีจ่ายค่าชดเชย หรือจะเป็นที่ครอบคลุมการแพ้วัคซีน ประกันโควิดก็อาจจะถูกพิจารณาเป็นเล่มแรก แต่ถ้าทำงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าโควิด ทั้งอุบัติเหตุ โรคร้ายแรงต่างๆ ประกันสุขภาพก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่านะครับ

TIPlife ขอนำเสนอประกัน TIPlife SMART COVID-19  คุ้ม จบ  ครบในเล่มเดียว

 • แพ้วัคซีนโควิด-19 กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวด้วยภาวะแพ้วัคซีน หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19  5 แสนบาท
 • ค่าชดเชยรายวัน  ค่าชดเชยกรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อโควิด-19 วันละ 3000 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน*
 • หากเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 รับความคุ้มครอง 5 แสนบาท*
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท
 • *มีระยะรอคอย 14 วัน


รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ระบุในแผนประกัน 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองโควิด-19 สมาร์ท  1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ทั้งในแบบประกัน  TIPlife Smart COVID-19 และ COVID Triple Protect

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง คลิก bit.ly/TIPlifeSmartCOVID-19

Share:

Fanpage :: FABCE BOOK

Contact Us :: Tel 081-434-5154

Growupthailand89@gmail.com

Add Line Click

บทความที่ได้รับความนิยม

ป้ายกำกับ