ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือ “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

กรกฎาคม 15, 2564 0

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)...

ควรซื้อ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด ก่อนดี?

กรกฎาคม 10, 2564 0

  จากที่เราได้ตอบไปแล้วว่า ประกันสุขภาพก็คุ้มครองโควิด  เพราะถือว่าเป็นโรคภัย ดังนั้นประกันก็จะจ่าย​ จ่ายให้ตามแผนความคุ้มครองที่เรามีอยู่ แ...

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.