ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

ความเคลื่อนไหวในไทยแลนด์ ยุค 4.00

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) รับถวายพระไตรปิฎก จากคุณหวังโมประธานจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ พุทธภูมิ

วันเสาร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล สาธยายพระไตรปิฎก พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ

ในโอกาสนี้ คุณหวังโม ประธานจัดงานสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ ได้มอบถวายพระไตรปิฎกแด่พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) อัญเชิญสู่ประเทศไทย  

เพื่อใช้ในงานพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ สุ่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2565

ขออนุโมทนา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย graphixel. ขับเคลื่อนโดย Blogger.